KOMUNIKACJA „PROMETEUSZ TRANSPORT” PRZYSTANEK: BOROWINA SITANIECKA

KIERUNEK KURSU

GODZINY ODJAZDÓW

DREWNIKI       przez Łaziska, Iłowiec, Skierbieszów

8:01F

10:37F

13:46F

15:12SR

15:56F

18:06F

SKIERBIESZÓW przez Udrycze, Stary Zamość, Kalinówkę

8:07F

11:46F

14:56F

17:05F

GRABOWIEC

przez Skierbieszów, Wolicę Uchańską

6:09L

7:15F

8:11L

9:18L

10:30F

11:23L

12:13F

13:04F6

14:09F

15:17F6

16:25L

17:31L

18:27F

19:43LZY

SULMICE

przez Zrąb, Skierbieszów, Huszczkę

15:07S

 

 

 

 

 

GRABOWIEC  przez Kornelówka, Żuków

13:17F

15:49F

 

 

 

 

 

ZAMOŚĆ

przez ul. Woj. Polskiego,

ul. Piłsudskiego,

ul. Peowiaków

6:03F

6:26F

7:08F

7:09F

7:16F

7:23L

8:05F

8:19S

8:23F

9:00F

9:16F

9:23L

9:47F

10:23F

10:34L

11:52F

12:23L

13:20F

13:23F

14:13F6

14:36F

15:04F

15:13L

16:02S

16:06S

16:20F

16:59F6

17:11F

17:20F

18:13L

18:29FY

19:36F6

20:10LX

20:19F

20:45LY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – kursuje dni robocze, od poniedziałku do piątku

L – nie kursuje 1 i 6 stycznia, I i II dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 25 i 26 grudnia

U – nie kursuje 25 grudnia, pierwszy dzień Wielkanocy i Nowy Rok

S – kursuje w dni nauki szkolnej

R – kursuje do Skierbieszowa

X – kursuje od 1 grudnia do 28 lutego

Y- kursuje od 1 marca do 30 listopada

Z – w okresie 1 grudnia do 28/29 lutego kursuje do Skierbieszowa

 

Rozkład ważny od 01/09/2020                                             pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl