KOMUNIKACJA „PROMETEUSZ TRANSPORT” PRZYSTANEK: ŁAPIGUZ

KIERUNEK KURSU

GODZINY ODJAZDÓW

DREWNIKI       przez Łaziska, Iłowiec, Skierbieszów

7:58F

10:35F

13:43F

15:10SR

15:53F

18:04F

SULMICE

przez Zrąb, Skierbieszów, Huszczkę

15:05S

 

 

 

 

 

GRABOWIEC

przez Skierbieszów, Wolicę Uchańską

6:07L

7:17F

8:08L

9:14L

10:28F

11:21L

12:10F

13:02F6

14:07F

15:14F6

16:23L

17:28L

18:25F

19:41LZ

GRABOWIEC  przez Kornelówka, Żuków

7:09F

9:46F

13:14F

15:46F

 

 

 

SKIERBIESZÓW przez Udrycze, Stary Zamość, Kalinówkę

8:04F

11:43F

14:53F

17:02F

ZAMOŚĆ

przez ul. Woj. Polskiego,

ul. Piłsudskiego,

ul. Peowiaków

6:17F

6:29F

7:08S

7:12F

7:14F

7:19F

7:25L

8:25F

8:39F

9:19F

9:25L

9:50F

10:36L

11:27F

11:55F

12:25L

13:23F

13:25F

14:15F6

14:39F

15:07F

15:15L

15:47S

16:11F

16:15S

16:23F

17:01F6

17:14F

17:23F

18:18L

18:32FY

19:38F6

20:11LX

20:22F

20:51LY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – kursuje dni robocze, od poniedziałku do piątku

L – nie kursuje 1 i 6 stycznia, I i II dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 25 i 26 grudnia

U – nie kursuje 25 grudnia, pierwszy dzień Wielkanocy i Nowy Rok

S – kursuje w dni nauki szkolnej

R – kursuje do Skierbieszowa

X – kursuje od 1 grudnia do 28 lutego

Y- kursuje od 1 marca do 30 listopada

Z – w okresie 1 grudnia do 28/29 lutego kursuje do Skierbieszowa

 

Rozkład ważny od 01/02/2020                                                                                pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl