ZAMOŚĆ – DREWNIKI przez Łaziska, Iłowiec, Skierbieszów

proszę wybrać (nacisnąć) przystanek:

Zamość, ul. Gminna/Dworzec BUS

Zamość, ul. Peowiaków/Szpital

Zamość, ul. Piłsudskiego/Koszary

Zamość, ul. Powiatowa (Oś. Energetyk)

Łapiguz

Borowina Sitaniecka

Udrycze (DW843)

Dębowiec

Łaziska

Iłowiec

Skierbieszów

Skierbieszów Kolonia

Majdan Skierbieszowski

Drewniki