ZAMOŚĆ – SULMICE przez Zrąb, Skierbieszów, Huszczkę

proszę wybrać (nacisnąć) przystanek:

Zamość, ul. Gminna/Dworzec BUS

Zamość, ul. Partyzantów/bank PKO BP

Zamość, ul. Peowiaków/Urząd Gminy

Zamość, ul. Peowiaków/Szpital

Zamość, ul. Piłsudskiego/Koszary

Zamość, ul. Powiatowa (Oś. Energetyk)

Łapiguz

Borowina Sitaniecka

Udrycze (DW843)

Dębowiec

Zrąb

Skierbieszów

Podhuszczka

Kalinówka

Sulmice