F – kursuje dni robocze, od poniedziałku do piątku

6 – kursuje w soboty, za wyjątkiem świąt

H – kursuje tylko w okresie wakacji, ferii zimowych i świątecznych przerw szkolnych

S – kursuje w dni nauki szkolnej

N – kursuje tylko do Nielisza (kościół)

R – kursuje tylko do Skierbieszowa

Y- kursuje od 1 marca do 30 listopada

Z – w okresie od 1 grudnia do 28/29 lutego kursuje do Skierbieszowa

Rozkład ważny od 01/09/2023                                                                                                                                                                                                          pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl