Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym firma Andrzej Nadra z Zamościa, która gromadzi i wykorzystuje dane dotyczące osób fizycznych – klientów jak i również pracowników wypełnia obowiązek przekazania informacji o zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”)
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Nadra z siedzibą  w Zamościu ul. Gminna 53e, e-mail: transport@przewozyzamosc.pl
 3. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail transport@przewozyzamosc.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu sprzedaży miesięcznych biletów ulgowych oraz w celu realizacji umów handlowych.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda pasażerów, niezbędna w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez firmę Andrzej Nadra.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Rodzaj danych osobowych: imię i nazwisko, pesel ,adres, NIP, dane kontaktowe
 8. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Macie Państwo także prawo do przenoszenia danych
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych
 12. Dane mogą być udostępniane Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie (dotyczy sprzedaży biletów miesięcznych)  oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania, na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 13.  Dane będą przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego)
 14. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.