ZAMOŚĆ – GRABOWIEC przez  SITNO

proszę wybrać (nacisnąć) przystanek:

Zamość, ul. Gminna/dworzec BUS

Zamość, ul. Hrubieszowska/Szpital

Jarosławiec

Stabrów

Sitno

Horyszów Polski

Horyszów Polski Kol.

Ministrówka

Miączyn

Miączyn Kolonia

Świdniki

Rogów

Grabowiec Góra

Grabowiec