ZAMOŚĆ – RADECZNICA przez NIELISZ, SĄSIADKA, MOKRELIPIE

proszę wybrać (nacisnąć) przystanek:

Zamość, ul. Gminna/dworzec BUS

Zamość, ul. Peowiaków/Szpital

Zamość, ul. Lubelska przy Społem

Zamość, ul. Lubelska/Graniczna

Sitaniec

Wysokie

Bortatycze

Białobrzegi

Zarudzie

Złojec

Krzak

Nielisz (Urząd Gminy)

Nielisz (kościół)

Deszkowice II

Michalów

Deszkowice I

Źrebce

Sąsiadka

Mokrelipie

Radecznica